Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi

Adres: 18 Stycznia 24
98-300 Wieluń
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Żuchowska
Strona WWW: www.sp4.wielun.pl
E-mail: sp4wielun@poczta.onet.pl

Opis oferty:


"Jakość jest jak piękno..."

 Platon            Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu swoimi tradycjami sięga już 70 lat. Mieści się w historycznym centrum miasta. Jest placówką średniej wielkości. Działają tu najczęściej po trzy oddziały na każdym z poziomów; w klasach uczy się mała liczba dzieci. Od 1 września 2019 roku wszystkie klasy I-VIII będą uczyły się w budynku przy ulicy 18 Stycznia 24.  

Wysoka jakość nauczania wczesnoszkolnego, znamienna dla tej placówki, gwarantuje liczne sukcesy dydaktyczne w kolejnych latach edukacji, czego dowodem są zdobyte w kasach starszych tytuły laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także wojewódzkie osiągnięcia w dyscyplinach sportowych. 

Doceniamy  ogromną  rolę wychowania patriotycznego i wychowania przez sztukę, które pozwalają rozwijać to, co piękne i szlachetne w człowieku. Rozumiemy istotną rolę  kształtowania postaw i wychowania do wartości. Od wielu lat dbamy, by młody człowiek miał kontakt z wielką sztuką - 
-współpracujemy  z Teatrem Wielkim w Łodzi oraz Teatrem Lalki i Aktora w Opolu. Uczymy  dzieci  miłości do ojczyzny, organizując żywe lekcje historii, dbając o upamiętnienie ważnych dla kraju rocznic, wychowując w poszanowaniu dla tradycji i symboli  narodowych.

Bliskie nam jest również wychowanie poprzez  sport, który wymaga dyscypliny wewnętrznej, wysiłku, determinacji oraz  zdrowej rywalizacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, dbamy, aby nasi uczniowie mogli rozwijać swoje kompetencje w zakresie posługiwania się  językiem obcym w praktyce. Pragniemy kontynuować   wymianę  młodzieży ze szkołą w Osterburgu w Niemczech.

Dążąc do ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki, zapraszamy Rodziców do współpracy. Zawsze jesteśmy otwarci na Ich sugestie i oczekiwania. Wierzymy, że jakość to potęga współdziałania ludzi.Na wysoką jakość pracy naszej placówki wpływa też:

- realizacja programów pod patronatem MEN:

• „Cyfrowobezpieczni” - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa,

• „Twoje dane - twoja sprawa” - Ogólnopolski Program Edukacyjny 
   Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

• „Bliżej Teatru Wielkiego”,

• „Owoce w szkole",

• „Szklanka mleka",

• „ Śniadanie daje moc";

- realizacja programów profilaktycznych:

• „Dziel się uśmiechem",

• „Bieg po zdrowie",

• „Klub bezpiecznego Puchatka";

- współpraca z Fundacją Mariusza Wlazłego;

- współpraca ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce;

- współpraca z Wieluńskim Klubem Sportowym ;

- organizacja licznych konkursów, np.  Międzypowiatowy Konkurs Języka
  Angielskiego, Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski - dla starszych uczniów,  
 Gminny Konkurs Recytatorski - dla uczniów  kl. I -III.

 

Atuty szkoły:

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna - nauczyciele dyplomowani,

- świetlica czynna w godzinach  6.45 - 16.15,

- stołówka szkolna i sklepik,

- udział w programie - "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka",

- opieka pielęgniarki,

- opieka pedagoga,

- biblioteka z centrum multimedialnym,

-  nowoczesne boisko wielofunkcyjne,

- pełnowymiarowa sala gimnastyczna,

- strzelnica sportowa,

- miasteczko ruchu drogowego,

- dwie pracownie komputerowe,

- dwie nowe pracownie ekologiczne,

- sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,

- monitoring w całym budynku,

- dziennik elektroniczny Librus.Zajęcia dodatkowe

Dla uczniów klas pierwszych  w roku szkolnym  2019/2020  oferujemy:

- zajęcia szachowe z instruktorem gry w szachy,

- zajęcia z kaligrafii,

- język niemiecki dla najmłodszych jako dodatkowy obok obowiązkowego    
  języka angielskiego,

- koło taneczne,

- zajęcia plastyczne (np. rysunek, origami, elementy dekoracji),

- zajęcia

- zajęcia sportowe:

·     Mini Akademia Siatkówki pod patronatem Fundacji Mariusza Wlazłego,

·     Piłka Ręczna - współpraca z Międzyszkolnym Klubem Sportowym,

·     zajęcia na pływalni,

- zajęcia wspomagające rozwój ucznia,                                                                                 
  np. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze,
  gimnastyka korekcyjna.

 

Dla uczniów starszych:

- koła przedmiotowe,

- koło teatralne,

- szachy,

- koło strzeleckie,

- zajęcia sportowe,

- zespół wokalny,

- koło Caritas,

- koło astronomiczne,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne wspomagające rozwój ucznia.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 6 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 542;