Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich

Adres: ul. Traugutta 38
98-300 Wieluń
pokaż na mapie
Dyrektor: Zbigniew Gajda
Strona WWW: sp5wielun.edupage.org
E-mail: sp5wielun@gmail.com

Opis oferty:


„PIĄTKA” to szkoła nowoczesna i przyjazna dzieciom.  Uczy,  rozwija zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie opanowują język angielski na bardzo wysokim poziomie. Lekcje  informatyki prowadzone są wyłącznie przez specjalistów.  Dzieci poznają swoje zdolności  uczęszczając na zajęcia teatralne, plastyczne, językowe, sportowe...

Wyjeżdżają na wycieczki szkolne, biwaki  i "zielone szkoły". Wychodzą do kina, biblioteki miejskiej, na lekcje muzealne i spacery. Same też występują, przygotowując pod kierunkiem wychowawców wiele imprez dla kolegów, rodziców i zaproszonych gości. Sprawnie i efektywnie organizują akcje  dla potrzebujących dzieci.

     W szkole panuje rodzinna atmosfera, co potwierdzają opinie uczniów i rodziców. Często do szkoły uczęszcza już trzecie pokolenie naszych absolwentów.

Jesteśmy szkołą,  która:

- wspomaga wszechstronny rozwój ucznia,
- wspiera uczniów uzdolnionych,- wspiera uczniów potrzebujących indywidualnego podejścia i opieki,
- uczy samodzielności, współpracy i odpowiedzialności,
- stwarza atmosferę zaufania i bezpieczeństwa,
- prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów,
- zapewnia wszystkim uczniom równe szanse,
- jest przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli,
- współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę,
- zapewnia dzieciom pomoc specjalistów – pedagoga logopedy, 
- kultywuje tradycje  i bogatą historię szkoły.

 Nasza szkoła oferuje:

- dostosowane i wspaniale wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne

- bibliotekę z bogatym księgozbiorem i multimedialnymi pomocami dydaktycznymi

- bazę sportową:

  •  sala gimnastyczna
  • nowoczesne boisko
  • sala gimnastyki korekcyjnej

- opiekę świetlicy od 7:00 do 16:30  
- świeże obiady w stołówce szkolnej   
- sklepik szkolny

- prawie wszystkie klasy posiadają tablice interaktywne, rzutniki i inny sprzęt multimedialny.

 Mamy nadzieję, że nasze marzenia się spełnią i niedługo nasza szkoła wzbogaci się o pełnowymiarową halę sportową. Jesteśmy na etapie zakończenia dokumentacji.

  Bezpłatne zajęcia dodatkowe:
- koło matematyczne
- koło polonistyczne
- koło Caritas
- koło PCK
- zajęcia sportowe
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia kompensacyjne

W klasach I – III prowadzone są zajęcia:

- wspomagające rozwój ucznia,

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

- zajęcia z zuchami.

 

W naszej szkole od wielu lat tworzone są oddziały integracyjne.

 

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz opieką specjalistów.  Borą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są również indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi. Sale terapeutyczne wyposażone są w nowoczesny, multimedialny sprzęt  wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadają możliwość korzystania z odpowiednich materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, zgodnie z ich indywidualnymi uwarunkowaniami. Infrastruktura budynku szkoły jest przyjazna wszystkim uczniom. Dzieci z ograniczeniami ruchowymi mogą skorzystać z windy, podjazdów, dostosowanych toalet oraz indywidualnych szafek.

W  integracji:

każde dziecko – kocha i jest kochane

każde dziecko – potrafi

każde dziecko – umie

każde dziecko – potrzebuje

Nasze pracownie dla uczniów klas integracyjnych są systematycznie wzbogacane o  nowoczesny sprzęt multimedialny i rehabilitacyjny.

Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci spoza obwodu szkoły.

 Od 26 lutego 2019 r.. zapraszamy  na zajęcia z przedszkolakami z rocznika 2012, które będą się odbywały w każdy wtorek o godzinie 17:00.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 5 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 542;