Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Adres: Sieniec 81B
98-300 Sieniec 81 B
pokaż na mapie
Dyrektor: Marlena Karaś
Strona WWW: www.spsieniec.pl
E-mail: sp.sieniec@wp.pl

Opis oferty:OFERTA EDUKACYJNA 
Szkoły Podstawowej w Sieńcu

Nasza szkoła, choć niewielka, stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego ucznia. Możemy dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności, ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wsparcie pedagogiczne zapewnić każdemu dziecku sukces edukacyjny na miarę jego możliwości. Pracownicy pedagogiczni to doskonale przygotowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, stale podnosząca swoje kwalifikacje, odnosząca sukcesy z uczniami w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach.

Uczniowie w szkole na co dzień spotykają się z ciepłem, serdecznością i troskliwością ze strony wszystkich pracowników. Mało liczne klasy, znajomość środowiska wpływają na to, iż dziecko nie jest w szkole anonimowe. Nauczyciele znają doskonale wszystkich wychowanków, ich potrzeby, możliwości, udzielają im wsparcia i pomocy. Zdolności i umiejętności każdego dziecka są dostrzegane i rozwijane.

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. W placówce nie występuje problem przemocy i niebezpiecznych dla zdrowia zachowań. Zapewniamy ciepły napój, w ramach ogólnopolskich programów mleko, warzywa i owoce, a w miarę potrzeb mamy możliwość zapewnienia ciepłego posiłku. Szkoła stara się stworzyć wszystkim wychowankom równe szanse i możliwości wszechstronnego rozwoju, zapewnić jak najbogatszą ofertę edukacyjną i rekreacyjną.

Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Zmodernizowane, nowocześnie wyposażone i estetyczne pracownie i pomieszczenia szkolne (tablice multimedialne, komputery, internet) stwarzają warunki do realizacji zadań statutowych szkoły. Szkoła zapoznaje uczniów z technologiami przyszłości. Służy do tego nasz nowy robot Photon. Dzieci uczą się programowania i pracy w nowoczesny sposób.

Uczniowie szkoły uzyskują wysokie wyniki nauczania, co potwierdzają sprawdziany zewnętrzne oraz udział w konkursach. Absolwenci naszej szkoły z bardzo dobrymi wynikami kontynuują naukę w szkołach średnich i wyższych.

Szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami, uczestniczy w życiu lokalnego środowiska, organizuje imprezy środowiskowe dla mieszkańców, na których uczniowie naszej szkoły maja okazje zaprezentować swoje umiejętności i uzdolnienia. Organizujemy wycieczki krajoznawczo- turystyczne, wyjazdy do teatrów, kin, muzeów oraz realizujemy programy i projekty. Placówka posiada certyfikat "Szkoły Odkrywców Talentu", "Szkoła bez przemocy".

Rozwijamy zdolności i zainteresowania oraz zapewniamy możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych. Uczniowie o specyficznych trudnościach mogą korzystać z zajęć terapeutycznych oraz pomocy pedagoga szkolnego.

Szkoła oferuje: koła przedmiotowe, zajęcia SKS-u.

Szkoła Podstawowa w Sieńcu współpracuje z różnymi gminnymi i powiatowymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy i rozwoju ucznia. 

Na co dzień placówka tętni życiem bieżącym, a równocześnie tworzy własną historię. Ważne momenty z jej życia możecie Państwo prześledzić obserwując naszą stronę internetową oraz profil na Facebook-u.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASA I 12 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 542;