Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa w Rudzie im. Wincentego Witosa

Adres: Wieluń ul. Długa 31
98-300 Ruda
pokaż na mapie
Dyrektor: Marlena Nowak
Strona WWW: bip-sp.ruda.um.wielun.pl
E-mail: sp13ruda@wp.pl

Opis oferty:


                                      "Szkoła przyjazna, bezpieczna, skuteczna i nowoczesna"

Nasza szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.


Miła atmosfera i bezpieczeństwo.

Jesteśmy szkołą dbającą o potrzeby uczniów i ich rodziców. W placówce panuje bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki której każde dziecko czuje się zauważone i docenione. Mała liczebność klas pozwala na indywidualizację procesu nauczania. W ramach podniesienia bezpieczeństwa w szkole funkcjonuje monitoring.
Szkoła korzysta również z dziennika elektronicznego LIBRUS.


                                                                            
Dobrą szkołę tworzą dobrzy nauczyciele.

Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją- otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania tak, by uczeń chciał zdobywać wiedzę.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

Uczniowie naszej szkoły otoczeni są szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, oligofrenopegadoga, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są w szkole również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz  zajęcia z  uczniem zdolnym. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej( dożywianie, wyprawki, stypendia).

 Zajęcia pozalekcyjne

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie mogą korzystać z zajęć rozwijających zainteresowania m.in.: 
- koła szachowego,
- koła sportowego SKS,
- koła matematycznego,
- koła języka angielskiego,
- koła języka polskiego, 
- koła historycznego,
- koła geograficznego,
- zajęć tanecznych,
- zajęć z robotyki.

 Nowoczesne pracownie przedmiotowe

Dysponujemy nowoczesną pracownią fizyczno- chemiczną, pracownią komputerową , pracowniami przedmiotowymi.Oferujemy naukę w salach  lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia multimedialne, np. tablice interaktywne, robot PHOTON, dywan interaktywny, edukacyjne programy komputerowe i inne pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu. Sale są przestronne z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki ( klasy I-III). W salach nauczania początkowego znajdują się szafki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze. Dla uczniów klas starszych zakupiono indywidualne szafki na przybory szkolne.

 Świetlica 

Mocną stroną naszej szkoły jest opieka świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców.

Stołówka szkolna

Uczniowie korzystają ze szkolnej jadalni, gdzie mogą spokojnie zjeść drugie śniadanie i obiad. W szkole funkcjonuje automat ze świeżą, zdrową żywnością. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim "Programie dla Szkół" - Owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne.

Biblioteka i czytelnia

Nasza biblioteka szkolna jest wyposażona w bogaty księgozbiór. Uczniowie po zajęciach w ciszy i spokoju spędzają czas w czytelni.


 Sale gimnastyczne

Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych: małej i dużej, które są bogato wyposażone w sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne.

 Konkursy szkolne

W szkole organizowane są liczne konkursy przedmiotowe i artystyczne.Uczniowie zawsze chętnie biorą w nich udział a ich starania są nagradzane. Odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych,  przeglądach recytatorskich, wokalnych, konkursach plastycznych. 
Posiadamy certyfikaty ,,Aktywna Szkoła" oraz ,, Szkoła Odkrywców Talentów".
Bierzemy udział w kampanii edukacyjno- profilaktycznej  ,, Bądźmy poszukiwaczami autorytetu".


 Inne działania szkoły

Nasi wychowankowie biorą aktywny udział w projektach, akademiach, piknikach rodzinnych, festynach środowiskowych. Radośnie, bezpiecznie, kulturalnie i efektywnie spędzają czas wolny na szkolnych imprezach integracyjnych oraz wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych.

Pielęgnujemy tradycje narodowe i regionalizm. W szkole organizowane są różnorodne warsztaty edukacyjne i koncerty.


Nasza szkoła realizuje również projekt MEN przy współpracy Fundacji Inspirator-głównym założeniem projektu jest wsparcie  naszej placówki w doskonaleniu kompetencji kluczowych  oraz przeprowadzenie kompleksowego procesu wspomagania .

Proces wspomagania polega na wsparciu nauczycieli i dyrekcji w realizacji  zadań oświatowych, w szczególności poprzez:

  • diagnozę pracy szkoły,
  • wsparcie w planowaniu działań rozwojowych dla placówki oraz dla kadry dydaktycznej,
  • prowadzenie działań rozwojowych na rzecz placówki, w tym organizowanie szkoleń i narad.

 Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów naszej szkoły.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASA PIERWSZA 8 miejsc

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 542;